גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CityID' => 31,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'ID' => 158,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким'
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Info' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                          },
                     'ID' => 158,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים'
            },
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива'
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Mazgan' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 9,
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Longitude' => '34.912942', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'ID' => 1272, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 193, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1272, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ShowsQty' => 11 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 567, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '29.555173', 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 580, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 32, 'Parking' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 677, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'RowsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת' } ], 'ID' => 32, 'Name' => 'אילת' }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 403, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 63, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль' }, 'ID' => 168, 'Longitude' => '35.1933261', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.1037715', 'Cafeteria' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 192, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'Kasher' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2027, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 63, 'MapaLink' => '' } } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'ID' => 136, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'ID' => 136, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.637338', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.792616', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 10, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 530, 'Active' => 1, 'Lift' => 1 } }, { 'ID' => 876, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 775, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 10, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Центр сценических искусств Ашдод', 'Longitude' => '34.636347', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'ID' => 876, 'Latitude' => '31.79299', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 775, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 931 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'SeatsAmount' => 150, 'DoorsAmount' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'ID' => 133, 'Ru' => { 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 10, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'ID' => 438, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'Latitude' => '31.77819', 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'SeatsAmount' => 399, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3 }, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 8 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 10, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2005 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 33, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1886, 'Longitude' => '34.571887', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אשכול הפיס אשקלון', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'ID' => 1886 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 847, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 839, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.664702', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82' }, 'ID' => 92, 'Longitude' => '34.562052', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 33, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 839, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1666, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 33 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ID' => 1665, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 33, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'ID' => 1665, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => '31.66124', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 33 }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 520, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 34, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 520, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 408, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'ID' => 85 }, 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 34, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1668, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1747, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 34, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' }, 'ID' => 1747, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 83, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '31.251339', 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 394, 'ImageHeight' => 395, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева' }, 'ID' => 83, 'Longitude' => '34.796521', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 395, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 34, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1124, 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.788594', 'ID' => 1124, 'Ru' => { 'Info' => 'С центральной автобусной станции Беэр-Шевы автобусы: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32', 'Address' => 'ул. Анилевич 15, угол Мордей а-Гетаот, старый город', 'Name' => 'Театр а-Фриндж Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => 'מתחנה מרכזית באר שבע ניתן לקחת את הקווים הבאים: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32.', 'Address' => 'אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.237386', 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.237386, 34.788594', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 34, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 64, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Latitude' => '31.748436', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13' }, 'ID' => 1880, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'ID' => 64, 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'CityID' => 11, 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 622, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 575, 'ImageHeight' => 622, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.0206112', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'ID' => 53, 'Longitude' => '34.7572707', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בת ים', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53 } ], 'ID' => 11 }, { 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 155, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Longitude' => '34.848466', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Info' => '' }, 'ID' => 1540, 'Latitude' => '32.079168', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 373 }, 'ID' => 1540, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 155 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 12, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1659 }, 'ID' => 1659, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 23 } ], 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'CityID' => 13, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1669, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.157589', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 236, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 850, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон' }, 'ID' => 263, 'Longitude' => '34.895859', 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 850, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 78, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.159613, 34.885853', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 78, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חשוון 2', 'Name' => 'בית פרטי', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.885853', 'ID' => 2093, 'Ru' => { 'Name' => 'Частный дом', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хешван 2' }, 'Latitude' => '32.159613', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 2093, 'Name' => 'בית פרטי', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 78, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' }, 'ID' => 2044, 'Longitude' => '34.889934', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 11 } ], 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 5, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1670, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ShowsQty' => 27 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 845, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'SeatsAmount' => 280, 'ImageHeight' => 845, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'ID' => 563, 'Longitude' => '34.842952', 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'ID' => 1484, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1872, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'SeatsAmount' => 200, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ], 'ID' => 5 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 42, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1671, 'Ru' => { 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ID' => 1671 } ], 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב' }, { 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 900, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.439522', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.914665', 'ID' => 1600, 'Ru' => { 'Name' => 'Спортивный зал средней школы Ваки Хадера', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам 26' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה', 'Address' => 'רח' רמבם 26', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 43, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.439522, 34.914665', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1600, 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'ID' => 143, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 360, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 606, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.439355', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 43, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 606, 'Lift' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1293, 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 34, 'GoogleMapAddress' => '32.002830, 34.797067', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 216-218, פארק פרס', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.797067', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец Спорта Тото — Арена', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ирушалаим 216-218, парк Перес', 'Info' => '' }, 'ID' => 1293, 'Latitude' => '32.00283', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 5662 } }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'ID' => 1727, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'CityID' => 15, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ramp' => 0 } }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 570, 'ImageHeight' => 702, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.00688', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '' }, 'ID' => 59, 'Longitude' => '34.791006', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 15, 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 702, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1728, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 15, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'ID' => 15 }, { 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.790971', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 867, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 215, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.010532' }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 651, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 1, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 706, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 199, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 706, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.8159518', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Guide' => '' }, 'ID' => 651, 'Longitude' => '34.9925609', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית הגפן חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הציונות 33' }, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'SeatsAmount' => 505, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'ID' => 163, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית נגלר חיפה', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 935, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'RowsAmount' => 21, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ID' => 290, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס' } } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.789809', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1388, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.963499', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1388, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 40, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 732, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '' }, 'ID' => 99, 'Longitude' => '34.965069', 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'Gangways' => 6, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 2105, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 732, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.791338', 'Cafeteria' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 615, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9728262', 'ID' => 209, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа' }, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 615, 'SeatsAmount' => 497, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.8203168', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 11 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 528, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'ImageHeight' => 528, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 1222, 'Latitude' => '32.803197', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'ID' => 106, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 8, 'Distance' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 17 }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Hall' => { 'Image2Height' => 687, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.803414', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 687, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 473, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.985138', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '' }, 'ID' => 102 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1724, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724 }, { 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 500, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.80327', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 500, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 159, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סינמטק חיפה', 'Longitude' => '34.9846462', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142' }, 'ID' => 237 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.074321', 'ID' => 162, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа' }, 'Latitude' => '32.82173', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'SeatsAmount' => 1099, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 772, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'ID' => 1725, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 7 }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 900, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.796007', 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'ID' => 409, 'Longitude' => '35.529639', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 96, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 900, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 16, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 496, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 509, 'ImageHeight' => 496, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.874438', 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'ID' => 658, 'Longitude' => '34.73481', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 17, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'RowsAmount' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'SeatsAmount' => 386, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מופת יהוד', 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 308, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.888107' }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'CityID' => 17, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'ID' => 1165, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165 } ] }, { 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'CityID' => 45, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'ID' => 184, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון יקנעם' } } ], 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Яффо, 19', 'Name' => 'Generation Pub', 'Guide' => '' }, 'ID' => 485, 'Longitude' => '35.21371', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות Generation Pub', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יפו 19', 'Name' => 'Generation Pub', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.768319', 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בר פוטין, ירושלים, ישראל', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E4%u05D5x19%2C&UserEarthX=171270&UserEarthY=1131902&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 485, 'Name' => 'Generation Pub', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 7, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 435, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Info' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим' }, 'ID' => 818, 'Longitude' => '35.22451', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.771295', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 141, 'ImageHeight' => 435, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'ID' => 818, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2092, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי', 'Info' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Longitude' => '35.22451', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Район Мишканот шаананим, площадка справа от ветряной мельницы Монтефиоре', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим — открытая площадка над центром' }, 'ID' => 2092, 'Latitude' => '31.771295', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 320, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '' } }, { 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, 'ID' => 837, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 2 } }, { 'ID' => 1346, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 30, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.76514', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'ID' => 1346, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Guide' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'SeatsAmount' => 120, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '' }, 'ID' => 2014, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.214617' }, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'ID' => 260, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8 } }, { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ID' => 1681, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1681, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2090, 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות', 'Info' => 'תחת כיפת השמים.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.20764', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2090, 'Latitude' => '31.751054', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 250 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1679, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גאולה 12' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Геула, 12', 'Name' => 'Бейт-тарбут им. Рейзель Кфар-Саба', 'Guide' => '' }, 'ID' => 170, 'Longitude' => '34.899607', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.175604', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 182, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 605, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות רייזל, כפר סבא, ישראל', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 605, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6900x%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E1%u05D1%u05D0x%u05D2%u05D0%u05D5%u05DC%u05D4x12%2C&UserEarthX=140546&UserEarthY=1175944&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 18, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'ID' => 170 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.927775', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '' }, 'ID' => 1767, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Guide' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Latitude' => '32.165294', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 18, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'ID' => 1648, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 18, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 18, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'ID' => 1354, 'Longitude' => '34.929335', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 629, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Parking' => 3, 'CityID' => 46, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Guide' => '' }, 'ID' => 128, 'Latitude' => '32.914962', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 780 } } ], 'ID' => 46, 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'CityID' => 126, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1686, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CombinedName' => 'Концерты Музей Яд ле-Ширьон Латрун' } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'ImageHeight' => 690, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '' }, 'ID' => 155, 'Longitude' => '35.2365385', 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 690, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 47, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 } } ], 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 20, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'ID' => 1660, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ID' => 1660 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 20, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1891, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'SeatsAmount' => 500, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'CityID' => 20, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин' }, 'ID' => 1657, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'ID' => 1657, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ID' => 618, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'CityID' => 41, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.494997', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.51472', 'ID' => 618, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '' } } } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 644, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.6466026', 'SeatsAmount' => 520, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 630, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 630, 'Lift' => 1, 'CityID' => 127, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3 } } ], 'ID' => 127 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 248, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Info' => '' }, 'ID' => 2059, 'Longitude' => '34.913311', 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '' }, 'ID' => 305, 'Longitude' => '34.911249', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 390, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.13302', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 86, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'ID' => 251, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'ID' => 2084, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 251, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2084, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' } ] }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 206, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1455, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'CombinedName' => 'הופעות פאב הפרה שבי ציון', 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '32.981472', 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 502, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 200, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 502, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 108, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 73, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1273 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8 } ], 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 49, 'Parking' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 713, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '33.023184' } } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'SeatsAmount' => 585, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 712, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '' }, 'ID' => 91, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 712, 'CityID' => 50, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 11 } ], 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה' }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 442, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 51, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4' }, 'ID' => 333, 'Latitude' => '32.69951', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 650 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'CityID' => 51, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'ID' => 296, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296 } ] }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 21, 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 479, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'ID' => 177, 'Longitude' => '34.796215', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 752, 'ImageHeight' => 479, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.930777', 'Cafeteria' => 2 } }, { 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Parking' => 3, 'CityID' => 21, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'ID' => 1469, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.92931', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ] }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'SeatsAmount' => 545, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '' }, 'ID' => 1564, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'CityID' => 37, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6' }, 'ID' => 1345, 'Longitude' => '34.845944', 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1430, 'Longitude' => '34.869838', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 22, 'Parking' => 3 } }, { 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'He' => { 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'ID' => 119, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 201 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1687, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 25 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 424, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 372, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.3009928', 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Guide' => '' }, 'ID' => 118, 'Longitude' => '34.8598411', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס דורה נתניה', 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 372, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'ID' => 118 } ], 'ID' => 22 }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'ID' => 639, 'Longitude' => '35.07558', 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 53, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 } } ], 'ID' => 53 }, { 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'CityID' => 54, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Latitude' => '32.613534', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '' }, 'ID' => 457, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ] }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 220, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2073, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Пика' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'CityID' => 55, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 55, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'ID' => 588, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.472264', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'ID' => 55 }, { 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1749, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 400, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 8, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1749, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1791, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 8, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Info' => '' }, 'ID' => 855, 'Longitude' => '34.8706162', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.1893661', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 8, 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ID' => 79, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 8, 'Parking' => 4, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 714, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'ID' => 79, 'Longitude' => '34.888287', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'ImageHeight' => 714, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '32.087587', 'Cafeteria' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.096741', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3' }, 'ID' => 2048, 'Longitude' => '34.880191', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 8, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.911003', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'ID' => 374, 'Latitude' => '32.275292', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 449, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 396, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 449, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 23 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 23, 'Name' => 'קדימה' }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'ID' => 175, 'Longitude' => '34.801411', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.867439', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 664, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 542, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'CityID' => 66, 'Parking' => 3 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'ID' => 312, 'Longitude' => '34.952124', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 842, 'ImageHeight' => 333, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 28, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 333, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 87, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312 } ], 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 1016, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 203, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'CombinedName' => 'Концерты Яд ле-Магиним Ягур', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 72, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'RightToLeft' => 1 } } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'CityID' => 118, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 515, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 515, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 696, 'Latitude' => '32.675299', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '35.223953', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '' }, 'ID' => 550, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 11 } ], 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת' }, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'ID' => 739, 'Latitude' => '32.723787', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 645, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 791, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 645, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 142 } } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 69, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות הספריה העירונית קריית אונו', 'Longitude' => '34.8579287', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1092, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 69, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38' }, 'ID' => 1546, 'Longitude' => '34.862965', 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546 } ] }, { 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Parking' => 0, 'CityID' => 39, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1' }, 'ID' => 655, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ID' => 1925, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.846411', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 326, 'SeatsAmount' => 2537, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 9, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 4, 'Gangways' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.081256', 'ID' => 1925, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 326, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'CityID' => 59, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'RowsAmount' => 26, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.841732', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'SeatsAmount' => 196, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'ID' => 849, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 403, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'Parking' => 0, 'CityID' => 59, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'ID' => 1683, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 59, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 32 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.730202', 'SeatsAmount' => 397, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 461, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 885, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.746996', 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 461, 'Active' => 1, 'CityID' => 162, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'RowsAmount' => 18, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ID' => 885, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 162, 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 24, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'ID' => 1854, 'Longitude' => '34.946771', 'Shelter' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 1975, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 24, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 4, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'ID' => 461, 'Longitude' => '34.8050549', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9636516' } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '' }, 'ID' => 71, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'SeatsAmount' => 249, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 445, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1700, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'SeatsAmount' => 362, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '31.964426', 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.799322', 'ID' => 68, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות מופ''ת ראשון לציון', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 598, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1702, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קניון הזהב', 'Guide' => '', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות קניון הזהב', 'Longitude' => '34.774815', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон' }, 'ID' => 2086, 'Latitude' => '31.990631', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 500 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2086, 'Name' => 'קניון הזהב' } ], 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 2, 'Longitude' => '34.816013', 'ID' => 1499, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 25, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 25, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'ID' => 2024, 'Longitude' => '34.816659', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1698, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 25, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0 } } ], 'ID' => 25, 'Name' => 'רחובות' }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'ID' => 582, 'Latitude' => '31.9300851', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 470, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 470, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 26 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582 } ], 'ID' => 26 }, { 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Longitude' => '34.802498', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'ID' => 186, 'Latitude' => '32.08488', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 536, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 550, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 4, 'CityID' => 27, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17' } }, { 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'ID' => 1695, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 27, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1692, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 28, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692 } ], 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 29, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'ID' => 180 }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 13 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ID' => 1691, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1691, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 29, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1689, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1689, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 29, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ID' => 491, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам' }, 'ID' => 491, 'Longitude' => '34.945533', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 697, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.99984', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 71, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 405, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 405, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8039627', 'ID' => 264, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'' } } }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 888, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 1161, 'Latitude' => '32.11062', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.803364', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '' }, 'ID' => 471, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 888, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364' }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'ID' => 51, 'Longitude' => '34.79187', 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 404, 'ImageHeight' => 495, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.074643', 'Mazgan' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 495, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1608, 'Longitude' => '34.788062', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 30, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'ID' => 1948, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ID' => 1948, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 25, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 670, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.79083', 'ID' => 5, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.090399', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 670, 'SeatsAmount' => 896, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 18 }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 32, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1706 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1707, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707 }, { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 370, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 4, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.808187', 'ID' => 227, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.099004', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 370, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4 } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 42, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2072, 'Longitude' => '34.774334', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1705, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.061269', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2038, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'RowsAmount' => 30, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, { 'ID' => 579, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо' }, 'ID' => 579, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1704, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1742, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1742, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.069532', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Info' => '', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1464, 'Longitude' => '34.788069', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 5, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1464, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив' }, 'ID' => 1711, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1711, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 26 }, { 'ShowsQty' => 36, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1721, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'ID' => 1920, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'ID' => 771, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'ID' => 1803, 'Latitude' => '32.074314', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Latitude' => '32.076892', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'ID' => 394, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629' } }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1217, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'SeatsAmount' => 120, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 920, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.773243' }, 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'ID' => 354, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.068313', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 547, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'ImageHeight' => 547, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 620, 'Latitude' => '32.049449', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.786784', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '' }, 'ID' => 241, 'He' => { 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 272, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.762777', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 394, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 566, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.051234', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 566, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1722, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 9 }, { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ID' => 205, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 539, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 314, 'ImageHeight' => 539, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.082174', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив' }, 'ID' => 205, 'Longitude' => '34.780477', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.069395', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 58, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'ID' => 1513, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Parking' => 1, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'RowsAmount' => 35, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 1322, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2042, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.773399', 'ID' => 2034, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Аудиториум' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.044979', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'ID' => 2034 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.773399', 'ID' => 2088, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Студия' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.044979', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו', 'ID' => 2088, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1710, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1924, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.055119' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.789245', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'ID' => 1192, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Latitude' => '32.065614', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1734, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1734, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 43 }, { 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1610, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Гешер Тель-Авив', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'Shelter' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1929, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1 }, 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2069, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 65, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'ID' => 1717, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'ID' => 414, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа' }, 'Latitude' => '32.102715', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'CityID' => 1 } }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1609, 'Longitude' => '34.784731', 'Shelter' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Parking' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 40, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2040, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'ID' => 1766, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 671, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.052992', 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 330, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 671, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 535, 'Longitude' => '34.750356', 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ID' => 535 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.041362', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'ID' => 2078, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай' } }, 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 389, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'ID' => 1719, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 13 } ], 'ID' => 1 }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 446, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 102, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.249829', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 382, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '' }, 'ID' => 451 } } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הפרינג' באר שבע

  אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית פרטי

  רח' חשוון 2, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה

  רח' רמבם 26, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט טוטו חולון - ארנה

  שד' ירושלים 216-218, פארק פרס, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז

  שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא

  רח' גאולה 12, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באול