גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'CityID' => 31,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Gangways' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'השקד 626'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ramp' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Mazgan' => 2
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 44,
                           'Parking' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ],
             'ID' => 44,
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ShowsQty' => 19,
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 22, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1272, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 193, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef } } ], 'ID' => 193 }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'ID' => 580, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '29.555173', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 677, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 677, 'ID' => 580, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 32, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 32 }, { 'Name' => 'אריאל', 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'CityID' => 63, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.105157, 35.175545', 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1662, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.175545', 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.105157', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Ариэль' }, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 1662, 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 2027, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2027, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Parking' => 3, 'CityID' => 63 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' } ] }, { 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם ספורט רתמים - אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע יג, רח' המלך חזקיה 22', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם ספורט רתמים - אשדוד' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.647378', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Квартал Юд Гимель, ул. а-Мелах Хезкия, 22', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Спортивный зал Ратамим — Ашдод' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.776467', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.776467, 34.647378', 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2039, 'CombinedName' => 'הופעות אולם ספורט רתמים - אשדוד', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 2039 }, { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 136, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'Parking' => 3, 'ID' => 136, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 530, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.637338', 'ImageHeight' => 530, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.792616', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'Active' => 1 } }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 876, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 27, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.79299', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'ID' => 876, 'Image2Height' => 775, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 931, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 } }, { 'ID' => 133, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '', 'Info' => '9-ый ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 133, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 438, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.77819', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'Longitude' => '34.649463', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'DoorsAmount' => 3 } }, { 'ID' => 2005, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2005, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'ID' => 2000, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.656000, 34.581475', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 33, 'ID' => 2000, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 317, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' גדעון 21', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם תרבות אלוני ציון אשקלון' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.581475', 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.656', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Дом культуры Алоней Цион Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гидеон, 21' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם תרבות אלוני ציון אשקלון' }, { 'ID' => 2019, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2019, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.627153, 34.583715', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 33, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.583715', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Перекресток Каца'а, на шоссе 4, к югу от Ашкелона', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Глобус — Премиум Синима — Лоби' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.627153', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'צומת קצא"א, על כביש 4, דרומית לאשקלון', 'Info' => '', 'Name' => 'גלובוס סנטר - פרימיום סינמה - לובי' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'גלובוס סנטר - פרימיום סינמה - לובי', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 92, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 26, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.664702', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'Longitude' => '34.562052', 'Parking' => 2, 'CityID' => 33, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות אשקלון', 'Stairs' => 2, 'ID' => 92, 'Image2Height' => 839, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 33, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1666, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' } ], 'ID' => 33 }, { 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 84, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 183, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 84, 'Parking' => 2, 'CityID' => 34, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.2498588', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.7986504', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1506, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'CityID' => 34, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1506, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה', 'Info' => '', 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.788168', 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.238005', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 408, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 520, 'ID' => 85, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 1, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'ImageHeight' => 520, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 85 }, { 'ID' => 1668, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Parking' => 0, 'CityID' => 34, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1668, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ShowsQty' => 23 }, { 'Name' => 'מתנ''ס לוין באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 467, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 467, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 168, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 34, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.264962, 34.791857', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.791857', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Левин Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу а-Нави, 3', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.264962', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס לוין באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו הנביא 3', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 11, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9000x%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2x%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05D4%u05E0%u05D1%u05D9%u05D0x3%2C&UserEarthX=130214&UserEarthY=1074854&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=' } }, { 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1747, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 34, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1 } } ], 'Name' => 'באר שבע' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 618, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות הקימרון בית שאן', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32° 29.655', 35° 30.730'', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 41, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.5127806', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Кимарон Бейт-Шеан' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.4938659', 'He' => { 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab' }, 'ID' => 618, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'הקימרון בית שאן' } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'בית שאן' }, { 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'CityID' => 64, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1880, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ] }, { 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'האודיטוריום בת ים', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.018620, 34.755525', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 11, 'ID' => 56, 'Stairs' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 176, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שאול הדדי 6', 'Info' => '', 'Name' => 'האודיטוריום בת ים' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99+6%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7561143!3d32.0188647!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b36a74cacbf7%3A0xc020b5c80af8e1f8!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0188644!4d34.7561051', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 11, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.755525', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.01862', 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Бат-Ям', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шауль Адади, 6, за Гехаль а-Тарбут' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1 }, 'ID' => 56 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 11, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 575, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 622, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 53, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 18, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'Latitude' => '32.0206112', 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 622, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2 }, 'ID' => 53, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, { 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.006565, 34.747790', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 11, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות טרמינל עיצוב - בת ים', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1932, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אהוד קינמון 32' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.006565', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кинамон 32', 'Info' => '', 'Name' => 'Терминал Ицув — Бат-Ям' }, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.74779', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1932 } ] }, { 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1659, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון גבעתיים', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 12, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' } ], 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1669, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז הבמה גני תקווה', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24 } ], 'ID' => 13 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 12, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'CityID' => 86, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 390, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 305, 'Stairs' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'ID' => 86, 'Name' => 'דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.157589', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'Longitude' => '34.895859', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 15, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 236, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 263, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 850, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Parking' => 0, 'CityID' => 78, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'ID' => 2044, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2044, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 78, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'הפארק האקולוגי הוד השרון' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'הפארק האקולוגי הוד השרון' } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם תאו הרצליה', 'ID' => 1897, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.166677', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вингейт 168', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Teo-Герцлия' }, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.802876', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' וינגייט 168', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם תאו הרצליה', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 95, 'Cafeteria' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות אולם תאו הרצליה', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1897, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 5, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166677, 34.802876', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 5, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1670, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'ID' => 1670 }, { 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Image2Height' => 845, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 563, 'Stairs' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות היכל בעיר הרצליה', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 280, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.842952', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'DoorsAmount' => 5, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה', 'Parking' => 2, 'CityID' => 5, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 430, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 298, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.1663165', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах', 'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.8098869', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 298, 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה', 'ShowsQty' => 9 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1484, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Parking' => 2, 'CityID' => 5 } }, { 'ID' => 1872, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.174431', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 5, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1872, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 42, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1671, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב' }, { 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 142, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 43, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Distance' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'He' => { 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'CityID' => 43, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'ID' => 2006, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.44146', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' } ] }, { 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Name' => 'המרכז לתיאטרון בובות', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1726, 'Parking' => 0, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кукольный театр', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המרכז לתיאטרון בובות', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1726 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1727, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1727 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.00688', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 702, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.791006', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 570, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 702, 'Stairs' => 2, 'ID' => 59, 'CityID' => 15, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 59 }, { 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 15, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1941, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Parking' => 0, 'CityID' => 15, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חולון', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1728, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1728 } ] }, { 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'ID' => 215, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'ID' => 215, 'Image2Height' => 867, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 501, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'Longitude' => '35.010532', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.790971', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 84, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.066528', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 935, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.81913', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 7, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 935, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 163, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 505, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Parking' => 0, 'CityID' => 7, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Stairs' => 0, 'ID' => 290, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 8 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 419, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 124, חיפה', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.987376', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.8043374', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Наси, 124', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Beat Хайфа', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 124', 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20124%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4xx149134x1245545%2C&UserEarthX=149134&UserEarthY=1245545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 18 }, 'ID' => 419, 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1769, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 22, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.991823', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Масада, 36' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.809764', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מסדה 36', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1769 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 2105, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 732, 'Stairs' => 2, 'ID' => 99, 'Parking' => 3, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.791338', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.965069', 'ImageHeight' => 732, 'Distance' => 2, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 40, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 9, 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.8203168', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9728262', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 615, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'Image2Height' => 615, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 209, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'ID' => 106, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.985592', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 8, 'RowsAmount' => 26, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'ID' => 106, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 528, 'SeatsAmount' => 1136, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'CityID' => 7 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 16 }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה - לובי', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2017, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה - לובי' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа — Лобби', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Parking' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2017, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 300, 'Kasher' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 473, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 102, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 687, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.8030477', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 687, 'Longitude' => '34.9852455', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1724, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' } }, { 'Name' => 'סטודיו בית יוצר לתאטרון מקורי חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 890, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 890, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.985007', 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Студия Бейт Йоцер ле театрон Мекори Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.803055', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו בית יוצר לתאטרון מקורי חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05DB%u05D8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx148871x1245428%2C&UserEarthX=148817&UserEarthY=1245440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.9846462', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.80327', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Info' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'ID' => 237, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 500, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 159, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'CityID' => 7 }, 'ID' => 237 }, { 'ID' => 249, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.803055', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.985007', 'ImageHeight' => 577, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 302, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 577, 'ID' => 249, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.82173', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.074321', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'DoorsAmount' => 6, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 1099, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 772, 'ID' => 162, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1725, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1725 } ], 'ID' => 7 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 27, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '35.529639', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'CityID' => 96, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'ID' => 409, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 900, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 747, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 409 } ], 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה' }, { 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 496, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 658, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 16, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'ImageHeight' => 496, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.874438', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 18, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 658 } ] }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 17, 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 308, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.888107', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'Latitude' => '32.030568', 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1165, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'CityID' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד' }, 'ID' => 1165 } ], 'ID' => 17 }, { 'Name' => 'ים המלח', 'ID' => 120, 'Halls' => [ { 'ID' => 1877, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Leonardo Club Hotel', 'Address' => 'עין בוקק, ים המלח', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.366898', 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Leonardo Club Hotel', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Эйн-Бокек, мертвое море' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.165229', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 1, 'Parking' => 0, 'CityID' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.165229, 35.366898', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1877, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'Leonardo Club Hotel', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 184, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Parking' => 0, 'CityID' => 45, 'Stairs' => 0, 'ID' => 184, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.778163', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Храм монастыря Святой Винсент де Пауль Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Мамила' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.224559', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05E9%u05DC%u05DE%u05D4%20%u05D4%u05DE%u05DC%u05DAx3%2C&UserEarthX=171327&UserEarthY=1131768&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית מנזר סנט ירושלים - וינסנט דה פאול', 'Address' => 'שד' ממילא', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 489, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778163, 35.224559', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 489, 'Name' => 'כנסיית מנזר סנט ירושלים - וינסנט דה פאול', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.76514', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1346, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מועדון זאפה ירושלים', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 355, 'Image2Height' => 615, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 804, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך חברון 28, ירושלים', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Хеврон, 28' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.7652584', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 615, 'Longitude' => '35.2254196', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DF%2028%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDxx171438x1130289%2C&UserEarthX=171460&UserEarthY=1130286&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך חברון 28', 'Name' => 'מועדון זאפה ירושלים', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 804 }, { 'Hall' => { 'ID' => 2014, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 30, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 260, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.780065', 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 260, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'ID' => 1676, 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1676, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ירושלים', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Иерусалим' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי ירושלים' }, { 'Name' => 'תיאטרון החאן ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1678, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 30, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Хан Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון החאן ירושלים' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1678 }, { 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1679, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 30, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 50, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'ID' => 30 }, { 'Name' => 'כפר בלום', 'Halls' => [ { 'ID' => 440, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 572, 'Longitude' => '35.61152', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Рядом с больничной кассой Клалит', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Кфар-Блюм', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '33.172221', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם כפר בלום', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרוב לקופת חולים כללית' }, 'DoorsAmount' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 22, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05DD%26psik%3B%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05D1%u05DC%u05D5%u05DD%5Dxx207449x1286250%2C&UserEarthX=207489&UserEarthY=1286475&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 572, 'ID' => 440, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 640, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.172221, 35.611520', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 70, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'בית העם כפר בלום' } ], 'ID' => 70 }, { 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 170, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 170, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 605, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות רייזל, כפר סבא, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 18, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.175604', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Геула, 12', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-тарбут им. Рейзель Кфар-Саба' }, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 605, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.899607', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6900x%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E1%u05D1%u05D0x%u05D2%u05D0%u05D5%u05DC%u05D4x12%2C&UserEarthX=140546&UserEarthY=1175944&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גאולה 12', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 1648, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 18, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1648, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' } ], 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל', 'ID' => 1885, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.914962', 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Дайнер Кармиэль', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль 33', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' נשיאי ישראל 33', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1885, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 46 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות ע"ש נרקן כרמיאל - לובי', 'ID' => 1959, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 46, 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 150, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1959, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע"ש נרקן כרמיאל - לובי', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.914962', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль — Лобби', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 128, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'CityID' => 46, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 780, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 629, 'Stairs' => 2, 'ID' => 128, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.914962', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 629, 'Longitude' => '35.302903', 'Distance' => 1, 'Lift' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 218, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.886925', 'ImageHeight' => 791, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.943113', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 791, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 218, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 514, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 19, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 19, 'Name' => 'לוד' }, { 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'CityID' => 126, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'ID' => 1686, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ] }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 20, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 20, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1660, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.899119', 'Shelter' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.902651', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1891, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 20, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1891 } ], 'ID' => 20 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.965035', 'ImageHeight' => 630, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.6466026', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 630, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 644, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 127, 'Parking' => 3 }, 'ID' => 644 } ], 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 206, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1455, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 250, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Info' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.981472' }, 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'Name' => 'מושב שילת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'ג׳יפסי שילת - מושב שילת', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1845, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'אזור תעשייה שילת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'ג׳יפסי שילת - מושב שילת' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.022819', 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.915628', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Промзона Шилат', 'Name' => 'Клуб Джипси Шилат — Мошав Шилат', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'CityID' => 211, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.915628, 35.022819', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1845, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 211 }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'CityID' => 108, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 200, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 1, 'ID' => 502, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.724542', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Image2Width' => 0 } } ], 'ID' => 108 }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1273, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מעלה אדומים', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'CityID' => 73, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 73 }, { 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 713, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'CityID' => 49, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 713 } ], 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '35.100347', 'ImageHeight' => 712, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '33.01026', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'CityID' => 50, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 712, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 91, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 585, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'ID' => 50 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.69951', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'CityID' => 51, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Image2Height' => 442, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 333, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)' }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 21, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 748, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 479, 'Stairs' => 2, 'ID' => 177, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.930777', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 479, 'Longitude' => '34.796215', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'ID' => 1469, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 381, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 21, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.92931', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 16 } } ], 'ID' => 21 }, { 'Name' => 'נשר', 'ID' => 52, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתחם התחנה 4 וחצי', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' המסילה 21', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם התחנה 4 וחצי', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.037042', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.781719', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Месила, 21', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Митхам а-Тахана 4 ва-хэци' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.781719, 35.037042', 'Parking' => 3, 'CityID' => 52, 'ID' => 2046, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 1200, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2046 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 37, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 545, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1564, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1345, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Parking' => 3, 'CityID' => 22, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 119, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'CityID' => 22, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'RowsAmount' => 9, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1687, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1687, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 33 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי נתניה - אולם 14', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2004, 'Hall' => { 'ID' => 2004, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 132, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.291282, 34.862154', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.862154', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.291282', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Мехкар, 3', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Нетания — Зал 14' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' המחקר 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי נתניה - אולם 14', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Gangways' => 0 } } ], 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה' }, { 'Name' => 'עין הוד', 'ID' => 105, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אמפיתיאטרון עין הוד', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 480, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 502, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 480, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 105, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.701349, 34.980802', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Эйн-Ход', 'Address' => 'Деревня художников Эйн-Ход', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.701349', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.980802', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05DF%20%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx148490x1234121%2C&UserEarthX=148489&UserEarthY=1234119&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתיאטרון עין הוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'עין הוד - כפר האומנים' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 639, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'CityID' => 53, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ], 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'Latitude' => '32.613534', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Афула', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 457, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 54, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 1, 'ID' => 588, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 55, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 588, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'ID' => 55 }, { 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אוהל הקרקס - קרקס פלורנטין - פתח תקווה', 'ID' => 1977, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 10, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אוהל הקרקס - קרקס פלורנטין - פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המפלסים 23' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Мефласим, 23', 'Name' => 'Цирковой шатер — Цирк Флоринтин — Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.10171', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.867909', 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101710, 34.867909', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1977 } }, { 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 8, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1749, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 7 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ג'מס ביר פקטורי פתח תקווה', 'ID' => 1385, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.088906, 34.858032', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1385, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לשם 7', 'Name' => 'ג'מס ביר פקטורי פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.858032', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Лешем, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Джеймс-Бар Фактори Петах-Тиква' }, 'Latitude' => '32.088906', 'Shelter' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 20, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'Parking' => 0, 'ID' => 1791, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.1893661', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8706162', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 200, 'Kasher' => 1, 'ID' => 855, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 8, 'Parking' => 3, 'Incline' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, { 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1961, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1961, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 353, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 8, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.869978', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.079956', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.888287', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'Image2Height' => 714, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 79, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 79, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 8 }, { 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'ID' => 175, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.867439', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'Longitude' => '34.801411', 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אולם המופעים גבעת ברנר', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 664, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Stairs' => 2, 'ID' => 175, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Parking' => 3, 'CityID' => 66, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 28, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.452967', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер' }, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'Longitude' => '34.952124', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 87, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 842, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 312, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 333 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 1016, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 203, 'Stairs' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 72, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות יד למגינים, יגור, ישראל', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.7428777', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.0738814', 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'יד למגינים יגור' } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 515, 'Stairs' => 0, 'ID' => 550, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 118, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.223953', 'ImageHeight' => 515, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.675299', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 550 } ], 'ID' => 118 }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 739, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.565242', 'ImageHeight' => 645, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.723787', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 26, 'Gangways' => 0, 'ID' => 739, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 645, 'SeatsAmount' => 791, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 142, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים עין השופט', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 223, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Longitude' => '35.100445', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 870, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.596811', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Эйн а-Шофет', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Эйн а-Шофет' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים עין השופט', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ עין השופט' }, 'DoorsAmount' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05E2%u05E6%u05D4%20%u05D0%u05D6%u05D5%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D2%u05D9%u05D3%u05D5%5Dxx158592x1224080%2C&UserEarthX=158341&UserEarthY=1224165&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'ID' => 223, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 870, 'SeatsAmount' => 757, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'עין השופט', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 75, 'Parking' => 3 } } ], 'ID' => 75, 'Name' => 'קיבוץ עין השופט' }, { 'Name' => 'קיסריה', 'ID' => 57, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 3862, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 921, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 57, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.495928, 34.891042', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.495928', 'Ru' => { 'Info' => 'Один из древнейших амфитеатров эпохи царя Ирода с каменными ступенями вместо сидений, рекомендуется взять с собой небольшие подушки (или купить на месте на территории амфитеатра), а также теплые вещи на случай ветра со стороны моря.
 • Просьба выезжать задолго до начала концерта, чтобы не попасть в пробку.', 'Name' => 'Амфитеатр Кейсария', 'Guide' => '', 'Address' => 'у въезда в киббуц Сдот ям' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.891042', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx140054x1211490%2C&UserEarthX=141226&UserEarthY=1210628&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 40, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'He' => { 'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה', 'Info' => 'אמפיתיאטרון קיסריה שנבנה בתקופת הורדוס אחת העתיקות בישראל, מקומות ישיבה הם על מדרגות אבן ויש להצדייד בכרית (או לקנות אותן במקום) ובגד חם במקרה של רוח הים.
 • יש לקחת פרק זמן גדול להגעה כדי להימנע מהפקקים.', 'Address' => 'קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 921, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה' } ] }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1546, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 2, 'Latitude' => '32.054894', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Parking' => 2, 'CityID' => 69, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1546, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 28 } } ], 'ID' => 69 }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.609598', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות קרית גת', 'Kasher' => 0, 'ID' => 655, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 39, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 655 } ], 'ID' => 39 }, { 'ID' => 81, 'Halls' => [ { 'ID' => 281, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון', 'Address' => 'רח' חנה סנש 27, מרכז מסחרי זייד', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2300x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D8%u05D1%u05E2%u05D5%u05DFx%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05E1%u05E0%u05E9x%2C&UserEarthX=162349&UserEarthY=1235147&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.126087', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас — Зал Зоар Кирьят-Тивон', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хана Сенеш 27, Торговый центр Зейд', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.711293', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 81, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.711293, 35.126087', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 281, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 380, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'קרית טבעון' }, { 'Name' => 'קרית ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 2018, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קריית ים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כלנית 6, הכניסה דרך תיכון רבין' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 16, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.076013', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.847076', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Каланиет 6, вход через школу Тихон Рабин', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Ям' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'CityID' => 68, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.847076, 35.076013', 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2018, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות קריית ים', 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 68 }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.841732', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 9, 'Gangways' => 0, 'ID' => 849, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 403, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'Cafeteria' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 59, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'ID' => 1863, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Info' => '', 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.845239', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.081031', 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1863, 'Parking' => 3, 'CityID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 34, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1683, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 59, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Name' => 'קרית שמונה', 'ID' => 61, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות קרית שמונה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'CityID' => 61, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'Heihal HaTarbut, Kiryat Shmona, ישראל', 'ID' => 210, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 788, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 731, 'Cafeteria' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות קרית שמונה', 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'He' => { 'Address' => 'כיכר צה"ל 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית שמונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.' }, 'Pit' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 22, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 788, 'Longitude' => '35.5691083', 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '33.2064007', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Шмона', 'Guide' => '', 'Address' => 'площадь ЦАХАЛ 1' }, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 210 } ] }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1854, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 24, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Latitude' => '32.09776', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 1854 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1975, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 24, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.9442', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1975, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 24 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 445, 'Longitude' => '34.8073574', 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'Image2Height' => 445, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 71 } }, { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 38, 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'ID' => 1700, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05E7%u05D5%u05E8%u05D8%26psik%3B%20%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%5Dxx130216x1153708%2C&UserEarthX=130224&UserEarthY=1153696&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' גולדה מאיר בעיקול', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'חי כיף ראשון לציון' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Хай кейф Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир' }, 'Latitude' => '31.975257', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.788879', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.975257, 34.788879', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 867 }, 'ID' => 867, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'חי כיף ראשון לציון' }, { 'ID' => 1556, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.967992, 34.782189', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1556, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 1000, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מיש"ר 1', 'Name' => 'מוזיאון אגם ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.782189', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Агам Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мишар 1' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.967992' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מוזיאון אגם ראשון לציון' }, { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 68, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'ImageHeight' => 598, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.964426', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 2, 'ID' => 68, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 598, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 362, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => 'יעקב 50, ראשון לציון', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 380, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 424, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x50%2C&UserEarthX=133190.5&UserEarthY=1151238.5&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' יעקב 50', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Шикун а-Мизрах Ришон ле-Цион', 'Address' => 'пр. Яков, 50', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '31.9543371', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.8215084', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1 }, 'ID' => 424, 'Name' => 'מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'ID' => 1702, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' } ], 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 248, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1499, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'יעקב 32, פינת דונדיקוב, רחובות', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 25, 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית דונדיקוב רחובות', 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 726, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x32%2C&UserEarthX=132499&UserEarthY=1144890&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות', 'Address' => 'רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 32, угол ул. Дундиков', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Дундиков Реховот', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.896233', 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.813076', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1 }, 'ID' => 726 }, { 'Hall' => { 'ID' => 1696, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 25, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1696, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2024, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2024, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'ג'מס רחובות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הלל וחנן אופנהיימר 2, פארק המדע' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.805042', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.909919', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элель и Ханан Оппенхаймер 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Jem's Реховот' }, 'Active' => 1, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'Parking' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.909919, 34.805042', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2015, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2015, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ג'מס רחובות' }, { 'Name' => 'מופ''ת רחובות - בית גורדון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 148, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 148, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 259, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 25, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם מופת, רחובות, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.8087641', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Левин Эпштейн, 22', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Мофет Реховот — Бейт-Гордон' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.8974249', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת רחובות - בית גורדון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לוין אפשטין 22' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05DC%u05D5%u05D9%u05DF%20%u05D0%u05E4%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05DFx22%2C&UserEarthX=132027&UserEarthY=1144999&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1698 }, 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, { 'Name' => 'מרכז פיס לספורט ונופש וייסגל רחובות', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1830, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.885408', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шимон Дубнов, 47, территория для мероприятий бассейна Вайсгель', 'Name' => 'Мерказ Пайс ле-Спорт ве-нофеш Вайсгаль Реховот', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.793436', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'מרכז פיס לספורט ונופש וייסגל רחובות', 'Address' => 'רח' שמעון דובנוב 47, מתחם ההופעות בריכת וייסגל', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1000, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1830, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.885408, 34.793436', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 25, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Городская Консерватория Реховота' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1697, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 25, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1697, 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות', 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'Name' => 'רמלה', 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 582, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 26, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Image2Height' => 470, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 582, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'ImageHeight' => 470, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.9300851' } } ] }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ID' => 1479, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Info' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.10063', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Guide' => '', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с каньоном Аялон' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.825435', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100630, 34.825435', 'Parking' => 2, 'CityID' => 27, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1479, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חזון איש 90, רמת גן', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 27, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 480, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1216, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הספורט מרום נווה רמת גן', 'Guide' => '', 'Address' => 'חזון איש 90' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.0730064', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хазон Иш 90', 'Info' => '', 'Name' => 'Спортивный зал Маром Нэве Рамат-Ган' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.8329838', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1216, 'Name' => 'אולם הספורט מרום נווה רמת גן', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'ID' => 186, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 536, 'SeatsAmount' => 550, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 27, 'Parking' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.802498', 'ImageHeight' => 536, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.08488', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 2 }, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 24 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 27, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1695, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 27 }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 28, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1692, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 8 } ] }, { 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'ID' => 180, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'CityID' => 29, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'CityID' => 29, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1689, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1689 } ] }, { 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 491, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 697, 'Stairs' => 0, 'ID' => 491, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'CityID' => 71, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'ImageHeight' => 697, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'ID' => 40, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פעמונית 9, יפו', 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי.' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E4%u05E2%u05DE%u05D5%u05E0%u05D9%u05EA%209%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5xx126936x1160039%2C&UserEarthX=126936&UserEarthY=1160039&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.7538624', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 612, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Аудиториум Анис Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Паамонит, 9, Яффо-Далет' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0325625', 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אודיטוריום אניס, תל אביב יפו, ישראל', 'Parking' => 3, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 612, 'Stairs' => 1, 'ID' => 40, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 447 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו' }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => '', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 888, 'Longitude' => '34.803364', 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.11062', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 471, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 888, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 1161, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 471 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'איי פארק גג עזריאלי', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.074643', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Торговый центр Азриели, 3-й этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'И-парк Гаг Азриэли', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.79187', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'גג קניון עזריאלי, קומה 3', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'איי פארק גג עזריאלי' }, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 1000, 'Kasher' => 0, 'ID' => 893, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 893 }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 51, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'He' => { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.074643', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.79187', 'ImageHeight' => 495, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'Kasher' => 0, 'ID' => 51, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 495, 'PlanInFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.054537', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1948, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 30 }, 'ID' => 1948, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 670, 'ID' => 5, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.79083', 'ImageHeight' => 670, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.090399', 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 25, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 51, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1706, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1706 }, { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.7883795', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'ID' => 270, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 651, 'SeatsAmount' => 242, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו' }, 'ID' => 270 }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1707, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1707 }, { 'ID' => 227, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'ID' => 227, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 370, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05E0%u05D9%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D4%u05D9%u05E8%u05E7%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx132068x1167389%2C&UserEarthX=131917&UserEarthY=1167493&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 370, 'Distance' => 4, 'Longitude' => '34.808187', 'Mazgan' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.099004', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 23, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'ID' => 23, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.774334', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.098361', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' } }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1705, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'ID' => 2038, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон' }, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 7, 'RowsAmount' => 30, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 2038 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.061436, 34.791483', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 14979, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 556, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 944, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 30, 'Gangways' => 25, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05E1%u05E4%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D9%u05D3%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130455x1163186%2C&UserEarthX=130203&UserEarthY=1163177&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 47, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו תל אביב', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим — Яд-Элиягу Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.061436', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 556, 'Distance' => 3, 'Longitude' => '34.791483', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2 }, 'ID' => 944, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו תל אביב', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 579, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 579, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'He' => { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1704, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1704 }, { 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1742, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1220, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שדרות ירושלים 19, תל אביב יפו, ישראל', 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.75963', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'а-Тейва Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Ирушалаим, 19, Яффо-Хацарот Яффо, этаж стоянки' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0544378', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 19 יפו - חצרות יפו, קומת חניון', 'Info' => '', 'Name' => 'התיבה תל אביב-יפו' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1220 }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 33, 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1711, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1 } }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 59, 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1721, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '', 'Address' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1920, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1920 }, { 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 771, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'מועדון ברזילי תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 569, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכב 13', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון ברזילי תל אביב-יפו' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05E8%u05DB%u05D1x13%2C&UserEarthX=130026&UserEarthY=1163354&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.7868654', 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Рехев 13', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Бразилай Тель-Авив-Яффо' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0627239', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הרכב 13, תל אביב-יפו', 'Parking' => 3, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 569, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1797, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1797, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 598, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 598, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.074314', 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' }, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1803, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 550, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 394, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 394 }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר. הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.7724113', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки. Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).' }, 'Latitude' => '32.0511196', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1217, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1217 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.773243', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Вход с 18 лет', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.062348', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 920, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.101798', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1548, 'Stairs' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות מועדון שבלול', 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 354, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'DoorsAmount' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 354 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 241, 'Image2Height' => 547, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 5, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'ImageHeight' => 547, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 241, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'ID' => 272, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 394, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Stairs' => 2, 'ID' => 272, 'Image2Height' => 566, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'Latitude' => '32.052729', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.7610405', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 566, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1722, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1722 }, { 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.77267', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.052239', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мифрац, 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Студия Ант — Тель-Авив' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 2', 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1916, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 90, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052239, 34.772670', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1916 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2042, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Писгот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1 } }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 2034, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 2034 }, { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1710, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1710, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1924, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 1192, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'beit alfa 13, tel aviv', 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.7891452', 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.0655053', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1734, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1610, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ID' => 1998, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 771, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 545, 'Stairs' => 2, 'ID' => 1998, 'CityID' => 1, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал «Нога»', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Latitude' => '32.056123', 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 545, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.760122', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 24, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1717, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1717, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 19 }, { 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1862, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 414, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'Latitude' => '32.076754', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1609, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 49, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1766, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.06423', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' } }, 'ID' => 1766 }, { 'ID' => 389, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0749745', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Kasher' => 0, 'ID' => 389, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1719, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1719 } ], 'ID' => 1 }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 102, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 446, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 451, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'DoorsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.249829', 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Longitude' => '34.917738', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0 } } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  היכל התרבות אריאל

  כל האירועים באולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט רתמים - אשדוד

  רובע יג, רח' המלך חזקיה 22, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אולם תרבות אלוני ציון אשקלון

  רח' גדעון 21, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גלובוס סנטר - פרימיום סינמה - לובי

  צומת קצא"א, על כביש 4, דרומית לאשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס לוין באר שבע

  רח' אליהו הנביא 3, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שאן
  הקימרון בית שאן

  מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  האודיטוריום בת ים

  רח' שאול הדדי 6, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  טרמינל עיצוב - בת ים

  רח' אהוד קינמון 32, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הפארק האקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  אולם תאו הרצליה

  רח' וינגייט 168, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה הרצליה

  רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  המרכז לתיאטרון בובות

  כל האירועים באולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Beat חיפה

  רח' הנשיא 124, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה - לובי

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סטודיו בית יוצר לתאטרון מקורי חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ים המלח
  Leonardo Club Hotel

  עין בוקק, ים המלח, ים המלח

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  כנסיית מנזר סנט ירושלים - וינסנט דה פאול

  שד' ממילא, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה ירושלים

  דרך חברון 28, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון החאן ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר בלום
  בית העם כפר בלום

  קרוב לקופת חולים כללית, כפר בלום

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כפר סבא
  בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא

  רח' גאולה 12, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  כרמיאל
  אולם דיינר כרמיאל

  שד' נשיאי ישראל 33, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע"ש נרקן כרמיאל - לובי

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שילת
  ג׳יפסי שילת - מושב שילת

  אזור תעשייה שילת, מושב שילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  <