גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'He' => {
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626'
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ID' => 158,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                    }
                   ],
             'ID' => 31
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => ''
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Ramp' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 9,
                     'ID' => 1688
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1272, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1272 } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'ID' => 193 }, { 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 567, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 32, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '29.555173', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.953724', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'ID' => 580, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря' }, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 677 }, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580 } ], 'Name' => 'אילת' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 192, 'RowsAmount' => 9, 'CityID' => 63, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.1037715', 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.1933261', 'ImageHeight' => 403, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28' }, 'ID' => 168, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 403 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 63, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2027, 'Ru' => { 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2027 } ], 'Name' => 'אריאל', 'ID' => 63 }, { 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 530, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.637338', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '31.792616', 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 530, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 136, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136 }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Hall' => { 'Image2Height' => 775, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'ID' => 876, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 775, 'Longitude' => '34.636347', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.79299', 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 10, 'SeatsAmount' => 931, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 876 }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 133, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'CityID' => 10, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 133 }, { 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 10, 'Cafeteria' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'ID' => 438, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 1, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' }, 'Image2Height' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.77819', 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 600 }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'ID' => 2005, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 10, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef } } ], 'Name' => 'אשדוד' }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 33, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1886, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' } }, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'ID' => 1886 }, { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 847, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'CityID' => 33, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.664702', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 839, 'Longitude' => '34.562052', 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 92, 'Image2Height' => 839 }, 'ID' => 92 }, { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'ID' => 1666, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 33, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1666 }, { 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1665, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 33, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ] }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 34, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 408, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 85, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город' }, 'Image2Height' => 520, 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 520, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.78716', 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85 }, { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1668, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 34, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1668 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1747, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 34, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1747 }, { 'ID' => 83, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Hall' => { 'Latitude' => '31.251339', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.796521', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 395, 'ID' => 83, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10' }, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 395, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsAmount' => 394, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'CityID' => 34, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 64, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 537, 'RowsAmount' => 17, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1880, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.748436' }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Hall' => { 'Image2Height' => 622, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим' }, 'ID' => 53, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 622, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.7572707', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.0206112', 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 11, 'SeatsAmount' => 575, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 11 } ] }, { 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1540, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'SeatsAmount' => 373, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 155 }, 'ID' => 1540 } ], 'ID' => 155 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1659, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 12, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1659, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 24 } ], 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12 }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'CityID' => 13, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1669, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ID' => 1669 } ], 'ID' => 13 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 78, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.157589', 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.895859', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 850, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 263, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 850 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.889934', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2044, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 78, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044 } ], 'Name' => 'הוד השרון', 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'CityID' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1670, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 5, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 280, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 563, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 845, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.166208', 'DoorsAmount' => 5, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.842952', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 845 }, 'ID' => 563 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 5, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'ID' => 1484, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484 }, { 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1872, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 200, 'RowsAmount' => 10, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 5, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0 } } ], 'Name' => 'הרצליה' }, { 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 42, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1671, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков' }, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1671 } ] }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 142, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 1, 'CityID' => 43, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'SeatsAmount' => 182, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142 }, { 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.439355', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.914142', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 606, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 143, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 606, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsAmount' => 360, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 43, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 15, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1727, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ID' => 1727 }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 702, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.791006', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Latitude' => '32.00688', 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 702, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Gangways' => 3, 'ID' => 59, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 15, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 13 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1728, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 15, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 867, 'ID' => 215, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.010532', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 867, 'Latitude' => '32.790971', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 501, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 215 }, { 'ID' => 651, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 199, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.8159518', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 706, 'Longitude' => '34.9925609', 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 651, 'Image2Height' => 706 } }, { 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.066528', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 935, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.81913', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 935, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 163, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Gangways' => 3, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 505, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס' }, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 290, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 430, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Address' => 'שד' הנשיא 89' }, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Shelter' => 0, 'ID' => 814, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 430, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9852455', 'DoorsAmount' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.8030477', 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 198, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 814 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1388, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.789809', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.963499', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 7, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 350, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'ID' => 1388 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ID' => 99, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 6, 'Image2Height' => 732, 'Latitude' => '32.791338', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'Longitude' => '34.965069', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 732, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 40, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 2105 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99 }, { 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 615, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 209, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9728262', 'ImageHeight' => 615, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.8203168', 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 12 }, { 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.985592', 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 528, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 528, 'ID' => 106, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 8, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 17, 'SeatsAmount' => 473, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Зал Раппопорт Хайфа', 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 687, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 102, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 687, 'Longitude' => '34.985138', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.803414', 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102 }, { 'ID' => 1724, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1724, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 772, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.074321', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.82173', 'Image2Height' => 772, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа' }, 'ID' => 162, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 1099, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7 }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1725, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725 } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 409, 'Hall' => { 'CityID' => 96, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 747, 'RowsAmount' => 27, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 900, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'ID' => 409, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.529639', 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.796007', 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.874438', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.73481', 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'ID' => 658, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 496, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 509, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 16 }, 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 658 } ], 'ID' => 16 }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 308, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 386, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 17, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ID' => 308 }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1165, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 17 }, 'ID' => 1165 } ], 'ID' => 17 }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 484, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 45, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 184, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 837, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 837 }, { 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 2014, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 260, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 96, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 30 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 260 }, { 'ID' => 1681, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1681, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1679, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 23 } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 18, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 450, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1767, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.927775' }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767 }, { 'ID' => 1648, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1648, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 18, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, { 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 18, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1354, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל' }, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' } ] }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 629, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.302903', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.914962', 'Image2Height' => 629, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'ID' => 128, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 780, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 46 }, 'ShowsQty' => 20, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128 } ], 'ID' => 46 }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'CityID' => 126, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1686, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 } } ] }, { 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'SeatsAmount' => 661, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 47, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.2365385', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 155, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 690 }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ID' => 155 } ] }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'ID' => 1660, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 20, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1660 }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1891, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 20, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 500, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1891 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 20, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1657, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה' }, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'ID' => 1657 } ], 'ID' => 20 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 618, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.51472', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 41, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'ID' => 41 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 127, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 644, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 630, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.6466026', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 630 }, 'ID' => 644 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127 }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2059, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 248, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 770, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ID' => 2059 } ] }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 86, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 390, 'RowsAmount' => 12, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 305, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.13302' }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'ID' => 86 }, { 'ID' => 251, 'Halls' => [ { 'ID' => 2084, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Hall' => { 'CityID' => 251, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 429, 'ID' => 2084, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1455, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 206, 'Cafeteria' => 2 } } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 1, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 108, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 502, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 108 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1273, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 73, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'RowsAmount' => 24, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'Name' => 'מעלה אדומים', 'ID' => 73 }, { 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'CityID' => 49, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 713, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '35.27145', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713 } ], 'Name' => 'מעלות' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 585, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 50, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '33.01026', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 712, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария' }, 'ID' => 91, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 712 }, 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50 }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 51, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 650, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 442, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 333, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4' }, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333 }, { 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'ID' => 296, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 51, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 649, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 752, 'RowsAmount' => 29, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 479, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.796215', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.930777', 'Image2Height' => 479, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 177, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 23 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1469, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'SeatsAmount' => 381, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 21 }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469 } ], 'ID' => 21 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.586268', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1564, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 545, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'CityID' => 37, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1564 } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 373, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'CityID' => 22, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1345, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1430, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31' }, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 22, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 321, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 119, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 201, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119 }, { 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 22, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1687, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Shelter' => 0, 'ID' => 118, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания' }, 'Image2Height' => 372, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.3009928', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 372, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.8598411', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsAmount' => 424, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118 } ], 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 53, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.07558', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 639, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Name' => 'עפולה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 643, 'RowsAmount' => 24, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'CityID' => 54, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 457, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' } }, 'ID' => 457 } ] }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Пика', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2073, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 220, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 55, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073 }, { 'ID' => 588, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 411, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 55, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '' }, 'ID' => 588, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'ID' => 55 }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 400, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 8, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Gangways' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1749, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1749 }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1791, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1791 }, { 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'CityID' => 8, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 200, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 855, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.8706162', 'Kasher' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, { 'ID' => 79, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 8, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 364, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 79, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 714, 'Latitude' => '32.087587', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 714, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, { 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 313, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 8, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2048, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 396, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 23, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'Longitude' => '34.911003', 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Shelter' => 0, 'ID' => 374, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 449 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374 } ], 'ID' => 23 }, { 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 542, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.801411', 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.867439', 'Image2Height' => 542, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер' }, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 175, 'SeatsAmount' => 664, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 66 }, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175 } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 87, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 842, 'RowsAmount' => 28, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 312, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 333, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.452967', 'ImageHeight' => 333, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.952124', 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 5 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 72, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 1, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 1016, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 203, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Gangways' => 4, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'יד למגינים יגור' } ], 'ID' => 72 }, { 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.675299', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Longitude' => '35.223953', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 515, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат' }, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 550, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 515, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 696, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 118, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.723787', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.565242', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 739, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 791, 'RowsAmount' => 26, 'CityID' => 142, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739 } ], 'ID' => 142 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 69, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1092, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1546, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1546, 'Shelter' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' }, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 69, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 28, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ], 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69 }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 655, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'CityID' => 39, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 655 } ], 'ID' => 39 }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 4, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 59, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'SeatsAmount' => 2537, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Shelter' => 0, 'ID' => 1925, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 326, 'DoorsAmount' => 9, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.846411', 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 326, 'Longitude' => '35.081256', 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ID' => 1925 }, { 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Hall' => { 'CityID' => 59, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 196, 'RowsAmount' => 9, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 849, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.841732', 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.083536', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 59, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1683, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683 } ] }, { 'ID' => 162, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 397, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'CityID' => 162, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.746996', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 461, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.730202', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 461, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 885, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 885 } ], 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'ID' => 1854, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 608, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 24, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1854, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Shelter' => 0 } }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1975, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 24, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 207 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975 } ], 'ID' => 24 }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8050549', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 461, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 71, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 445, 'Latitude' => '31.9618807', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.8073574', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'CityID' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 249, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1700 }, 'ShowsQty' => 34, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700 }, { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ID' => 68, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Gangways' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 598, 'Latitude' => '31.964426', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.799322', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 598, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 362 }, 'ID' => 68 }, { 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'ID' => 1702, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'SeatsAmount' => 500, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Guide' => '', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2086, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.990631' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ID' => 2086 } ], 'ID' => 4 }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1499, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Shelter' => 2, 'Longitude' => '34.816013', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 248, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, { 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 781, 'CityID' => 25, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2024, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1698, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 25, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698 } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 26, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 625, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 582, 'Image2Height' => 470, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.9300851', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.8663685' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 27, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'ID' => 2051, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'ID' => 186, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.08488', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 536, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.802498', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 27, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'RowsAmount' => 16, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 186 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1695, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 27, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1692, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 28, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 29, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'ID' => 180, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 1, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180 }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'CityID' => 29, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1691, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1691 } ], 'ID' => 29 }, { 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 71, 'SeatsAmount' => 511, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 697, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 491, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.945533', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.99984' }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 491 } ], 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'ID' => 264, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 405, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 264, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.8039627', 'ImageHeight' => 405, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.1269413', 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 1161, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 888, 'ID' => 471, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Gangways' => 4, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.803364', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 888, 'Latitude' => '32.11062', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ID' => 471 }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsAmount' => 404, 'Mazgan' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 495, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 51, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.79187', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 495, 'Latitude' => '32.074643', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 1608, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 49, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1608 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1948, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1948, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.090399', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.79083', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 670, 'ID' => 5, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 670, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 25, 'SeatsAmount' => 896, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1706, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1706 }, { 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 651, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'ID' => 270, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.7883795', 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.0783845', 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 242, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 2085, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.' }, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.' }, 'ID' => 2085, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'ID' => 227, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.808187', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 370, 'Latitude' => '32.099004', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 370, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 227, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsAmount' => 941, 'Mazgan' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Distance' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 2146, 'RowsAmount' => 42, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 2072, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.098361' }, 'ID' => 2072 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 23, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 2590, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23 }, { 'Name' => 'הודנא בר', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.058113', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.767092', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Hoodna Bar', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанал 13' }, 'ID' => 2089, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.058113, 34.767092', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'הודנא בר', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 45, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2089 }, { 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1705, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.791474', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2038, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 7, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 30, 'SeatsAmount' => 7637, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038 }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 579, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 579 }, { 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1704, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'ID' => 1742, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1742, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'ID' => 1464, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.069532', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи' }, 'ID' => 1464, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי' }, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 5, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1711, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1711 }, { 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1721, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' }, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 39, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, { 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1920, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 350, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0 } }, { 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.' }, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 771, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, { 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1803, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 394, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0511196', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1217, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1217 }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аленби, 128' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 920, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 920 }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 354, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'Longitude' => '34.782994', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16' }, 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 354 }, { 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 5, 'Longitude' => '34.786784', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 547, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 241, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 547 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Hall' => { 'Image2Height' => 566, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 272, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'Longitude' => '34.762777', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.051234', 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 394, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 12 }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1722, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1722 }, { 'ID' => 205, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 314, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 205, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 539, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.082174', 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 539, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.780477', 'ImageWidth' => 600 } }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Gangways' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1513, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 58, 'RowsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 1513 }, { 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2042, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'RowsAmount' => 35, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2034, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 300, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2 }, 'ID' => 2034 }, { 'ID' => 1710, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'ID' => 1710, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'ID' => 1924, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1924, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1192, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ID' => 1192 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1734, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 43, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1610, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1610 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 124, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются' }, 'ID' => 2074, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074 }, { 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 438, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 2, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'ID' => 1929, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.760122' } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2069, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069 }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1717, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1717 }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 414, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.' }, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'RowsAmount' => 8, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414 }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19' }, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1609, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1609 }, { 'ID' => 2040, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 40, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2040, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 5, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 48, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1766, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ID' => 1766 }, { 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 330, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.052992', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 671, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.750356', 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 535, 'Image2Height' => 671 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 70, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Gangways' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2078, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2078 }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1719, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1719 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'CityID' => 102, 'SeatsAmount' => 382, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 446, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30' }, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 451, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.917738', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.249829' }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451 } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

  פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב

  רח' מנחם בגין 98, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הבאר - תל אביב

  דרך שלמה 6, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  בית שלום עליכם תל אביב-יפו

  רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בניין מגורים

  רח' בן אביגדור 2, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

  שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11 תל אביב

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הודנא בר

  רח' אברבנאל 13, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות תל אביב

  כל האירועים באולם

  היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו

  רח' יגאל אלון, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המנזר הארמני בנמל יפו

  רציף העלייה השנייה 3, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה תל אביב

  כל האירועים באולם

  הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו

  רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון ארץ ישראל תל אביב

  כל האירועים באולם

  מוזיאון תל-אביב לאמנות

  כל האירועים באולם

  מועדון Gray תל אביב

  רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון בר גיורא תל אביב

  רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו

  רח' יגאל אלון, 126, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם